fb2
 

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI

WYNAGRODZENIE ZA REPREZENTACJE PRZED SĄDAMI I INNYMI URZĘDAMI

Sprawy procesowe rozliczane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności radców prawnych oraz adwokatów.

Usługi prawnicze są aktualnie objęte stawką podatku VAT 23%.

WYNAGRODZENIE ZA DORADZTWO PRAWNE

Podstawą ustalenia honorariów jest poświęcony czas niezbędny do załatwienia danej sprawy, a także wymagane kwalifikacje i doświadczenie osoby, zajmującej się daną sprawą. Kwota wynagrodzenia nie obejmuje ponoszonych w związku z prowadzeniem poszczególnych spraw wydatków, kosztów podróży.

Dla klientów, z którymi nawiązujemy stałą współpracę, określamy stawki indywidualnie biorąc pod uwagę w szczególności przewidywany nakład pracy oraz czas, jaki potrzebny będzie, aby zapewnić pełną obsługę prawną danemu podmiotowi. 

Dążąc do umożliwienia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej jak największej liczbie osób pomocy tej potrzebujących, Kancelaria kształtuje ceny świadczonych usług w sposób elastyczny uwzględniający możliwości finansowe Klientów. Kancelaria kieruje też z powodzeniem do sądów wnioski o zwolnienie swych klientów od kosztów sądowych , co umożliwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dochodzenie swych praw na drodze sądowej.

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od:
- stopnia merytorycznej zawiłości sprawy
- przewidywanego nakładu pracy
- oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia
- wartości przedmiotu sprawy

Spotkania z klientem odbywają się po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu. Istnieje możlwiość dojazdu do klienta.

Naszą ofertę dopasujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Zapraszamy także do skorzystanie z opcji zlecenia online, ponieważ również za pomocą Internetu Kancelaria świadczy usługi oraz porady prawne. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykupienia abonamentu lub korzystania z doraźnych porad w zależności od zaistniałej sytuacji. Więcej szczegółów w zakładce zlecenia on-line.

ul. Podwale 1 lokal 72, budynek Odra Tower, XII p. tel. 502 67 51 51

ggg