fb2

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI Z LICYTACJI TO DOSKONAŁA LOKATA KAPITAŁU I GWARANCJA COMIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU WYNAJMU.

Nasza Kancelaria proponuje pomoc przy nabywaniu nieruchomości w drodze licytacji komorniczych. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa oraz zawartej umowy o świadczenie usług wyszukamy, nabędziemy oraz przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności prawno – organizacyjne przy zakupie nieruchomości z licytacji na rzecz naszych Klientów.  

W ramach udzielonego pełnomocnictwa nasi Klienci po zakończeniu współpracy z nami nabywają wolną od jakichkolwiek obciążeń osobowych i rzeczowych oraz wad prawnych nieruchomość.

Nabywanie nieruchomości z licytacji cieszy się obecnie coraz większą popularnością ze względu na możliwość nabycia nieruchomości za 75 i 66 % jej wartości rynkowej (odpowiednio przy I i II licytacji).

Skomplikowana droga prawna polegająca na uzyskaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności, ujawnienie wpisów w dziale II, III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oraz uzyskanie tytułu wykonawczego do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie, eksmisja i wydanie lokalu przez byłego właściciela na rzecz nabywcy to okres około 6 – 9 miesięcy.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz posiadanych lokalach mieszkalnych o statusie tymczasowych, gwarantujemy bezproblemowy przebieg procesu nabycia nieruchomości.

Nasi Klienci mogą, ale nie muszą uczestniczyć w działaniu na żadnym etapie postępowania. Pełnomocnictwo umocowuje nas do reprezentowania naszych Klientów przed sądem, organem egzekucyjnym oraz administracji publicznej.

Dla przykładu:

Nieruchomość we Wrocławiu o powierzchni 50 m2 oszacowana przez biegłego sądowego na kwotę         np. 300 000 zł możecie nabyć Państwo za kwotę 225 000 zł w pierwszej licytacji  lub 199 800 zł w drugiej licytacji.

 

Wykaz oferowanych w ramach licytacji nieruchomości znajdziecie Państwo tutaj:

ccc

 

Aby uzyskać więcej informacji skorzystaj z formularza w zakładce KONTAKT

ggg