fb2
 

PRAWO GOSPODARCZE, HANDLOWE I SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Kancelaria oferuje doradztwo i pomoc osobom fizycznym zakładającym i prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zapewniamy Klientom doradztwo i obsługę w zakresie tworzenia, likwidacji, łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (stowarzyszeń, fundacji).   

W ramach współpracy Klienci uzyskują bieżącą i stałą obsługę ........ w szczególności organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu, posiedzenia rady nadzorczej), jak również mają zapewnione opracowywanie aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów (umowa, statut spółki, regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, projekty protokołów, projekty uchwał, itp.).

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy:

- zakładaniu i rejestracji spółek handlowych i innych form przedsiębiorczości
- zakładaniu, rejestracji i prowadzeniu fundacji i stowarzyszeń.

Udzielamy porad prawnych oraz świadczymy pomoc przy:

- łączeniu i przekształcaniu formy prawnej przedsiębiorców,
- likwidacji,
- upadłości ,
- postępowaniach układowych.

Sporządzamy opinie, udzielamy porad i konsultacji dotyczących przepisów w zakresie obrotu gospodarczego. 

Doświadczenie, wiedza, profesjonalizm i terminowość w realizacji zleconych spraw to wartości, które zawsze towarzyszą pracownikom Kancelarii w codziennej pracy na rzecz swoich Klientów.


ul. Podwale 1 lokl 72, budynek Odra Tower, XII p. tel. 502 67 51 51

ggg