fb2
 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Za pomocą instrumentów prawnych dochodzimy roszczeń finansowych swoich klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Występujemy w postępowaniu egzekucyjnym, współdziałamy z kancelariami komorniczymi w celu ujawnienia majątku dłużnika.

Występujemy również na drogę sądową w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego celem wyjawienia majątku, rozszerzenia klauzuli wykonalności, uznanie za bezskuteczną czynności prawnej przeprowadzonej z z pokrzywdzeniem wierzycieli.     

 

W trakcie postępowania egzekucyjnego kierujemy wnioski do wybranych i sprawdzonych kancelarii komorniczych. Współpraca . z nimi nie ogranicza się tylko do skierowania wniosku, ale również współuczestniczymy przy ustalaniu majątku dłużnika oraz przy czynnościach podejmowanych przez komornika.

 

Prowadzenie zlecenia w ramach postępowania egzekucyjnego obejmuje:

- Przygotowanie i przesłanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

- Ustalenie składników majątkowych dłużnika.

- Nadzór nad prawidłowością postępowania egzekucyjnego.

- Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez komornika w toku postępowania:    

» operat szacunkowy nieruchomości, » publikacja obwieszczeń o licytacji ruchomości i nieruchomości, » plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

- Reprezentacja w postępowaniu przeciwegzekucyjnym. - Nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym do jego zakończenia.

Naszą domeną jest kompleksowe, indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Każda podjęta przez nas sprawa poddana zostaje wnikliwej i profesjonalnej analizie.

ul. Podwale 1 lokal 72, budunek Odra Tower, XII p. tel. 502 67 51 51

ggg