fb2
 

STOWARZYSZENIE POMOCY PRAWNEJ "MASZ PRAWO"

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prowadzimy usługi dla klientów indywidualnych poprzez przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów, wszelkiego rodzaju pism i wystąpień w sporach przed organami administracji oraz sądami.

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, analizy, interpretacje dotyczące treści przepisów w danej dziedzinie prawa. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa zobowiązań oraz sporów z niego wynikających, rozwiązujemy na drodze polubownej lub sądowej spory wynikłe z umów, gwarancji, poręczeń i innych.    

Przeprowadzamy postępowania spadkowe a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach z zakresu prawa ubezpieczeń. Specjalizujemy się również w prawie spółdzielczym, lokalowym oraz ochronie praw lokatorów. 

Kancelaria świadczy usługi poprzez:

- Prawo zobowiązań – przygotowanie oraz negocjowanie projektów umów, rozwiązywanie powstałych sporów prawnych wynikających z umów cywilnoprawnych

- Prawo spadkowe – przygotowanie i reprezentacja w postępowaniu spadkowym, dworactwo ............ w zakresie instrumentów prawa spadkowego

- Prawo obrotu nieruchomościami – obsługa związana z szeroko rozumianym pojęciem obrotu nieruchomościami, w której dominują stosunki cywilnoprawne, administracyjnoprawne i rodzinne.

- Przygotowanie projektu umów związanych z obrotem nieruchomości, prowadzenie negocjacji oraz zebranie dokumentacji prawnej związanej ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnych, postępowanie wieczysto-księgowe, dopełnienie formalności związanych ze współpraca z notariuszem

- Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych

Kancelaria zorientowana jest na świadczenie usług wysokiej jakości dla najbardziej wymagających Klientów. Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy przedstawionej przez Klienta, tak aby znaleźć szybkie i optymalne rozwiązanie jego problemu.

ggg