fb2
 

DOCHODZENIA ROZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

W przypadku dochodzenia roszczeń z OC sprawcy dla osoby poszkodowanej, towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest zobligowane do wypłaty należnego odszkodowania, działa na podstawie ogólnych przepisów zawartych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz w kodeksie cywilnym, które zobowiązują go do naprawienia powstałej szkody, lecz w żadnej mierze nie precyzują kwoty odszkodowania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel, w jednej osobie, jest zarazem płatnikiem odszkodowania,  jak i orzecznikiem decydującym o jego wysokości, naturalnym staje się, że zgodnie z interesem własnego przedsiębiorstwa orzeka je na możliwie najniższym pułapie, nie zaś tak, aby uczynić zadość wymiarowi poniesionej szkody.

 

Tylko doświadczona w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy kancelaria prawna jest w stanie prawidłowo oszacować wysokość należnego odszkodowania, a następnie skutecznie wyegzekwować kwotę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, a w razie konieczności nie zawaha się wejść na drogę postępowania sądowego.

 

1. Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych. Ofiarą wypadku komunikacyjnego może być:

- zarówno kierowca, jak i pasażer,
- użytkownik pojazdu prywatnego i komunikacji zbiorowej,
- motocyklista,
- rowerzysta,
- pieszy,
- rodzina osoby zmarłej na skutek wypadku komunikacyjnego.

2.Dochodzimy odszkodowań  dla osób poszkodowanych na skutek wypadków w pracy.
3. Na skutek wypadków w rolnictwie.
4. Dla osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu na skutek błędów w sztuce lekarskiej.

Wstępna ocena i analiza sprawy jest zawsze bezpłatna.
Naszym atutem jest skuteczność a Klient na każdym etapie postępowania jest informowany o postępie w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym; to do naszego Klienta należą zawsze kluczowe decyzje w toku postępowania odszkodowawczego.

ggg